Powrót do wszystkich

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Zobacz podsumowanie programu POPŻ 2021 PLUS

Caritas Archidiecezji Krakowskiej bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. Program obsługuje Punkt Socjalny w Brzegach 255, 32-002 Węgrzce Wielkie, tel. +48 12 259 21 04.

W 2023 r. zakończył się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmował zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te miały na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

W 2024 r. rozpoczniemy realizację nowej perspektywy wieloletniej, która zakłada formę Programu Żywnościowego pod nazwą FEPŻ- Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (2021-2027) – Podprogram 2023.  Przewidywany czas trwania: od 04.2024 do 10.2024.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.