Powrót do wszystkich

Spiżarnia Caritas

Spiżarnia Caritas

Program Spiżarnia Caritas ma na celu ograniczenie skrajnego ubóstwa oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję wśród potrzebujących produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności, przekazanych przez sklepy.
Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają ze wskazanych sklepów żywność. Są to produkty pełnowartościowe, w tym :

  • mięso,
  • ryby,
  • nabiał,
  • produkty garmażeryjne,
  • pieczywo,
  • owoce,
  • warzywa.

Żywność przewożona jest bezpośrednio do jadłodajni i placówek prowadzonych przez Caritas, gdzie następnego dnia wykorzystywana jest do przygotowania posiłków dla osób potrzebujących. Drugim kanałem dystrybucji jest wydawanie żywności w postaci paczek w Punkcie Socjalnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Brzegach lub w parafiach współpracujących z Caritas.

Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas, jakim m.in. jest:

przeciwdziałanie nierównościom społecznym
dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.