Powrót do wszystkich

24 czerwca rozpoczęliśmy pomoc żywnościową z programu FEPŻ

24 czerwca rozpoczęliśmy pomoc żywnościową z programu FEPŻ
  Ogólne   Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Od 24 czerwca 2024 r. rozpoczęliśmy wydawanie żywności z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023.  To program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus mający na celu przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Przewidywany czas trwania: do 10.2024.

 

Program obsługuje Punkt Socjalny w Brzegach 255, 32-002 Węgrzce Wielkie, tel. +48 12 259 21 04.

Godziny otwarcia: 

Poniedziałki, wtorki, piątki: 8.00 – 13.00

 Środy:  8.00 – 13.00 – tylko osoby z I grupą inwalidzką, osoby po 65. roku życia, panie w ciąży.

Czwartki – dzień wewnętrzny. Nie jest wydawana żywność

W przypadku dużej ilości osób będziemy zamykać kolejkę o godzinie 12.00.

 

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który zakończył się w 2023 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach tego funduszu obejmował zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te miały na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Zobacz podsumowanie programu POPŻ 2021 PLUS

 

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z FEPŻ.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

 

Co można otrzymać?

Zestaw artykułów żywnościowych na 1 osobę w Podprogramie FEPŻ obejmuje następujące artykuły:

Lp.  Nazwa produktu Ilość sztuk  Ilość kg/l
1  Fasolka po bretońsku 3 1.5 kg
2 Olej rzepakowy 4 4.0 l
3 Cukier biały 4 4.0 kg
4 Szprot w oleju 4 0.68 kg
5 Pasztet wieprzowy 3 0.48 kg
6 Szynka drobiowa 4 1.2 kg
7 Szynka wieprzowa mielona 4 1.2 kg
8 Ser podpuszczkowy dojrzewający 3 1.2 kg
9 Mleko UHT 6 6.0 l
10 Kawa zbożowa rozpuszczalna 2 0.4 kg
11 Herbatniki maślane 3 0.6 kg
12 Płatki owsiane 2 1.0 kg
13 Kasza jęczmienna 3 1.5 kg
14 Mąka pszenna 4 4.0 kg
15 Makaron jajeczny świderki 5 2.5 kg
16 Dżem truskawkowy 4 1.2 kg
17 Groszek z marchewką 4 1.6 kg

 

Artykuły będą wydawane sukcesywnie w 3 paczkach, w miarę dostarczania ich przez producentów do naszego magazynu.

 

Partnerzy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową:

 1. GOPS Biskupice z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka, tel. 12 250 65 11, link do strony: https://www.gopsbiskupice.pl/
 2. GOPS Bolesław k/Dąbrowy Tarnowskiej 68, 33-220 Bolesław, tel. 14 641 50 27, link do strony: https://bip.malopolska.pl/gopswboleslawiu/Article/id,137220.html
 3. GOPS Borzęcin, 32-825 Borzęcin 563, tel.: 14 684 60 32, link do strony: https://borzecin.naszops.pl/
 4. GOPS Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, tel. 41 383 60 03, link do strony: http://www.gops.charsznica.pl/
 5. GOPS Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, tel. 14 651 02 13, link do strony: https://gops.ciezkowice.pl/
 6. GOPS Dobra, 34-642 Dobra 38, tel. 18 333 00 60, link do strony: https://gops.gminadobra.pl/
 7. GOPS Drwinia, 32-709 Drwinia 57, tel.: 12 281 76 02, link do strony: https://gopsdrwinia.naszops.pl/
 8. GOPS Gołcza, Gołcza 80/24, 32-075 Gołcza, tel.: 12 388 64 11, link do strony: https://www.golcza.pl/
 9. GOPS Gręboszów, 33-260 Gręboszów 137, tel.: 14 641 60 27, link do strony: https://gops.greboszow.pl/
 10. GOPS Gromnik, ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik, tel.: 14 651 42 30, link do strony: https://www.gopsgromnik.pl/
 11. OPS Gródek, 33-318 Gródek Nad Dunajcem 170, tel.: 18 440 10 96, link do strony: https://opsgrodek.pl/
 12. GOPS Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, tel.: 18 448 42 46, link do strony: https://www.gops.gminagrybow.pl/
 13. GOPS Jodłownik, 34-620 Jodłownik 198, tel. 18 332 12 51, link do strony: https://www.jodlownik.pl/
 14. GOPS Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, tel. 18 332-30-67, link do strony: https://www.kamienica.net.pl/
 15. OPS Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 253, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18 449 07 63, link do strony: https://kamionkaw.naszops.pl/public/kontakt
 16. GOPS Laskowa, 34-602 Laskowa 643, tel.: 18 333 30 25, link do strony: https://www.laskowa.pl/samorzad/jednostki-organizacyjne/gops
 17. GOPS Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, tel.: 18 337 36 57, link do strony: https://gopslimanowa.naszops.pl/
 18. GOPS Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra tel.: 14 678 45 68, link do strony: https://lisiagora.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/
 19. GOPS Łapanów, 32-740 Łapanów 36, tel.: 14 685 39 04, link do strony: https://lapanow.naszops.pl/
 20. GOPS Mędrzechów, Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów , 14 644 24 23, link do strony: http://medrzechow.net/index.php/2018-07-05-10-28-51/aktualnosci-gops
 21. GOPS Mogilany, Rynek 2A, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 10 15, link do strony: https://m.facebook.com/p/Gminny-O%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Mogilanach-100066868370418/
 22. GOPS Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, tel. 18 445 79 14, link do strony: https://gopsnawojowa.naszops.pl/
 23. GOPS Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź tel. 18 331 70 02, link do strony: https://gopsniedzwiedz.pl/
 24. GOPS Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 18 262 46 01, link do strony: https://gops.ochotnica.pl/
 25. GOPS Olesno, ul. Długa 18, 33-210 Olesno, tel. 14 641 10 82, link do strony: http://www.gopsolesno.pl/
 26. GOPS Pleśna, 33 – 171 Pleśna 240, tel. 14 679 81 70, link do strony: http://www.plesnagops.pl/
 27. GOPS Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, tel.: 18 267 12 31, link do strony: https://gopsrw.pl/
 28. GOPS Racławice, 32-222 Racławice 15, tel. 41 38 440 16, link do strony: https://www.raclawice.pl/
 29. GOPS Radziemice, 32-107 Radziemice 74, tel.: 12 385 62 44, link do strony: http://radziemice.gmina.pl/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/
 30. GOPS Ryglice, ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, tel.: 14 654 10 19, link do strony: https://ryglice.pl/strona-glowna/
 31. GOPS Rytro, 33-343 Rytro 265, tel. 18 448 64 64, link do strony: https://gops.rytro.pl/
 32. GOPS Skrzyszów, Skrzyszów 642, 33-156 Skrzyszów, tel. 14 688 70 18, link do strony: https://www.gopsskrzyszow.pl/
 33. GOPS Słopnice, 34-615 Słopnice 911, tel. 18 334 74 60, link do strony: https://slopnice.pl/pl/2254/0/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html
 34. GOPS Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, tel.: 18 275 47 03, link do strony: https://gops.szaflary.pl/
 35. GOPS Szczurowa, Rynek 3, 32-820 Szczurowa, tel.: 14 671 31 21, link do strony: http://www.gops.szczurowa.pl/
 36. GOPS Tokarnia, Tokarnia 380, 32-436 Tokarnia tel. 12 274 70 63, link do strony: https://www.tokarnia.info.pl/index.php
 37. GOPS Tymbark, 34-650 Tymbark 49, tel.: 18 332 53 22, link do strony: https://gops.tymbark.pl/
 38. GOPS Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, tel.: 14 631 90 28, link do strony: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/
 39. GOPS Wojnicz, ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz, tel.: 14 679 00 30, link do strony: http://gops.wojnicz.pl/
 40. MGOPS Radłów, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, tel.: 14 678 20 03, link do strony: https://www.opsradlow.pl/
 41. MGOPS Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 – 460 Szczawnica tel.: 18 262 10 66 link do strony: http://szczawnica.naszops.pl/
 42. MOPS Brzesko, ul. Adama Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko, tel.: 14 663 15 83, link do strony: https://mops.brzesko.pl/
 43. MOPS Chełmek, ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek, tel.: 33 846 13 39, link do strony: https://mops.chelmek.pl/
 44. MOPSiWR Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel: 14 657 83 83, link do strony: http://www.mopsiwr.pl/
 45. MOPS Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 18 444 36 23, link do strony: https://mops.nowysacz.pl/
 46. MOPS Zakopane, ul. Jagiellońska 7, 34–500 Zakopane, tel. 18 20 147 33, link do strony: https://www.mopszakopane.pl/
 47. OPS Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, tel.: 32 211 12 51, link do strony: https://ops.brzeszcze.pl/
 48. OPS Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel.: 18 20 771 10, link do strony: https://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/
 49. OPS Grybów, ul. Ogrodowa 4, 33-330 Grybów, tel.: 18 448 42 46, link do strony: https://grybow.pl/inne-jednostki/osrodek-pomocy-spolecznej/
 50. OPS Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, tel.: 18 261 11 29, link do strony: https://opsjablonka.pl/
 51. OPS Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 140, 34- 511 Kościelisko, tel.: 18 207 02 00, link do strony: https://koscielisko.naszops.pl/
 52. OPS Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. 18 471 53 68, link do strony: https://opskrynica.pl/
 53. OPS Libiąż, ul. 9 maja 1, 32-590 Libiąż, tel. 32 627 78 25, link do strony: https://www.ops.libiaz.pl/
 54. OPS Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka, tel.: 18 263 49 90, link do strony: http://gops-lipnicawielka.pl/
 55. OPS Łabowa, 33-336 Łabowa 37, tel.: 18 471 12 85, link do strony: https://labowa.pl/pl/200181/0/osrodek-pomocy-spolecznej.html
 56. OPS Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, tel.: 18 444 60 82, link do strony: https://www.lacko.pl/ops-lacko.html
 57. OPS Muszyna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, 33-370 Muszyna, tel.:18 471 41 15, link do strony: http://www.opsmuszyna.naszops.pl/
 58. OPS Piwniczna-Zdrój, ul. Chrobrego 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój, tel.: 18 446 41 28, link do strony: https://www.piwniczna.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html
 59. OPS Poronin, ul. Piłsudskiego 15, 34-520 Poronin, tel.: 18 207 40 05, link do strony: https://ops.poronin.pl/
 60. OPS Stary Sącz, ul. 11 Listopada, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 446 20 70, link do strony: https://starysacz.naszops.pl/
 61. OPS Żabno, ul. św. Jana 3, 33-240 Żabno, tel.: 14 645 64 33, link do strony: https://ops.zabno.pl/
 62. Parafia Matki Bożej Dobrej Rady, aleja Adolfa Dygasińskiego 44A, 30-820 Kraków, tel. 12 650 27 01, link do strony: https://parafiaprokocim.pl/
 63. Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Tenczyn 312, 32-433 Tenczyn, tel. 18 268 26 33, link do strony: https://www.facebook.com/Tenczyn/posts/parafia-mb-kr%C3%B3lowej-polski-tenczyn-31232433-lubie%C5%84tel-48-18-268-26-33kancelaria-/670193346354700/?locale=pl_PL
 64. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. 33 874 81 74, link do strony: https://parafiakrzeszow.pl/home
 65. Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków, tel. 12 411 28 51, link do strony: https://www.mbostrobramska.pl/
 66. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Królowej Jadwigi 5, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 12 37, link do strony: https://sanktuarium.myslenice.pl/
 67. Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela, ul. Krakowska 113, 34-323 Ślemień, tel. 33 865 40 69, link do strony: http://www.parafiaslemien.pl/
 68. Parafia Nawiedzenia NMP, Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 786 957 688, link do strony: http://parafiasucha.pl/
 69. Parafia Przemienienia Pańskiego, ul. Pobiedr 1, 34-113 Paszkówka, tel. 33 879 30 67, link do strony: https://paszkowka.eu/
 70. Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina, tel. 12 276 32 30, link do strony: https://szymonijuda.pl/
 71. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła, 34-232 Lachowice 178, tel. 33 874 80 44, link do strony: http://www.parafia-lachowice.pl/
 72. Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Kościelna 124, 34-210 Zembrzyce, tel. 33 874 60 27, link do strony: https://parafiazembrzyce.pl/
 73. Parafia św. Jana Kantego, Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. 33 874 60 27, link do strony: https://www.parafia-td.pl/
 74. Parafia Św. Józefa Robotnika, Kłaj 60, 32-015 Kłaj, tel. 12 284 15 00, link do strony: https://parafiaklaj.pl/
 75. Parafia Św. Józefa, Rynek 26, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. 12 284 15 00, link do strony: https://www.parafiakalwaria.pl/
 76. Parafia Św. Katarzyny w Nowym Targu Kościelna 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 67 50, link do strony: https://www.katarzyna.nowytarg.org.pl/
 77. Parafia Św. Klemensa, ul. Zamkowa 7, 32-020 Wieliczka, tel. 12 278 37 66, link do strony: https://wieliczkaklemens.pl/
 78. Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach os. Tysiąclecia 86, 31-610 Kraków, tel. 608 124 739, link do strony: https://parafiamistrzejowice.pl/
 79. Parafia św. Mikołaja, ul. A. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 431 22 77, link do strony: https://mikolajchrzanow.pl/
 80. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku, Jawornik 1, 32-400 Myślenice. tel. 12 272 01 95, link do strony: http://www.parafiawjaworniku.pl/
 81. Klasztor oo. Franciszkanów i parafia MB Anielskiej w Zakliczynie, ul. Klasztorna 2, 32-840 Zakliczyn, tel.: 14 665 34 40 link do strony: http://franciszkaniezakliczyn.pl/
 82. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Oddział Małopolski, 34-472 Piekielnik 43, tel. 608 258 639, link do strony: https://www.3plus.pl/pl/oddzialy
 83. Kuchnia św. Brata Alberta, Dietla 48, 31-151 Kraków tel. 12 422 41 38, link do strony: https://krakowcaritas.pl/placowki/kuchnia-sw-brata-alberta/
 84. Kuchnia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków, tel. 12 422 99 74. link do strony: https://www.krakow.szarytki.pl/?page_id=8134
 85. MOPS Limanowa ul. Kilińskiego 11, 34 – 600 Limanowa tel. 18 337 13 10. Link do strony: https://mops.wlimanowej.pl/
 86. OPS Podegrodzie Podegrodzie 170 33 – 386 Podegrodzie tel. 18 355 19 09 lub 18 262 20 76, link do strony: https://podegrodzie.naszops.pl
 87. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach, 34-745 Spytkowice 21 tel. 604-476-438 Link do strony: http://www.parspy.cal24.pl/

Działania Towarzyszące

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Nowością w programie jest również sposób realizacji działań towarzyszących, a więc organizowanie warsztatów i szkoleń. Do tej pory uczestnicy mogli brać udział w warsztatach ekonomicznych, kulinarnych i zdrowego żywienia. W nowym programie dopuszczony jest szerszy zakres tematyczny, obejmujący doradztwo indywidualne, rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych oraz działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat).

Szczegóły na temat działań towarzyszących podajemy w osobnych wpisach.

 

Skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa można składać do:

– Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Program dofinansowany przez Unię Europejską

Redystrybucja żywności na terenie Gminy Miejskiej Kraków: zadanie realizowane prze wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/