Powrót do wszystkich

Błogosławionych Świąt!

Błogosławionych Świąt!
  Ogólne

Boże Dzieciątko w skromnym stajennym żłóbku przypomina nam, że Bóg porzucił bogactwo, by stać się jednym z nas.
Oddając Go nam w opiekę, podobnie jak oddaje nam w opiekę każdego ubogiego, Bóg daje nam szanse na to, byśmy ubogacali się miłością. Cóż bowiem cenniejszego i bardziej zbliżającego do Boga niż miłość?

Codzienność pracy Caritas Archidiecezji Krakowskiej to pomoc bliźniemu. Życzę, by ten szczególny czas wzbogacał nas, a nowonarodzony Chrystus stale przypominał nam o sensie, potrzebie i pięknie pracy na rzecz drugiego człowieka.

Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Ks. Tomasz Stec
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
wraz z pracownikami