Powrót do wszystkich

Caritas Archidiecezji Krakowskiej laureatem Małopolskiego Orła Wprost

Caritas Archidiecezji Krakowskiej laureatem Małopolskiego Orła Wprost
  Ogólne

Caritas Archidiecezji Krakowskiej została laureatem Małopolskiego Orła Wprost w kategorii Dobroczynność. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Nagrodę odebrał w sobotę 25.03.2023 r. podczas uroczystej gali w Gródku nad Dunajcem dyrektor ks. Tomasz Stec.

Caritas została nagrodzona za systematyczną i stałą pomoc osobom chorym, starszym i dotkniętym niepełnosprawnością, bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie, ofiarom przemocy oraz dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją.

– Bardzo dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie, odbieram je w imieniu moich pracowników, wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli. Orły latają wysoko, a z góry widać więcej. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie nas motywować do tego, żeby latać wyżej, widzieć więcej i lepiej pomagać – powiedział ks. Tomasz Stec, dyrektor organizacji.

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagrodą honorowane są osoby, firmy, czy organizacje pozarządowe, które mają wyjątkowy wpływ na lokalną społeczność.

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ponad 40 placówek oraz wiele akcji pomocowych. Łączy darczyńców z potrzebującymi poprzez swoją działalność, promuje wolontariat wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Prawie 50 000 osób korzysta z pomocy żywnościowej w Punkcie Socjalnym Caritas i jego partnerskich organizacjach w terenie. W ciągu roku do potrzebujących trafiło ponad 2 tysiące ton żywności.  W utworzonych przez krakowską Caritas 7 placówkach dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami codziennie wsparcie znajduje 250 osób.