Powrót do wszystkich

Dobrego Roku Szkolnego

Dobrego Roku Szkolnego
  Ogólne

W pierwszym dniu nowego Roku Szkolnego wszystkim nauczycielom i uczniom składamy serdeczne życzenia wytrwałości, zapału i cierpliwości oraz światła Ducha Świętego!

„Życzę zapału, żebyście zdobywali wiedzę, żebyście wyrośli na mądrych, dobrych ludzi, bo mądry człowiek podejmuje mądre decyzje w życiu, a wtedy żyje się po prostu lepiej” – te słowa ks. dyrektor Tomasz Stec kierował wczoraj do młodych, wręczając im plecaki w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Myślę, że dotyczą każdego ucznia i nie tylko ucznia.

Placówki edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaczęła prowadzić placówki edukacyjne w 2007 r. Ich celem jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Szkoły wspierają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Zadaniem szkół jest też wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Pragnąc nie tylko uczyć, ale i wychowywać aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, obdarzonych „wyobraźnią miłosierdzia”.

W przedszkolach realizowany jest podstawowy program nauczania przedszkolnego wzbogacony o metodę Marii Montessori. W tym systemie pracuje też jedna ze szkół. Praca w systemie Montessori pomaga rozwijać ciekawość świata, zainteresowanie wiedzą i potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Nauczyciele starają się wzbudzać entuzjazm dzieci do nauki, równocześnie szanując ich indywidualną wrażliwość i godność. Dzieci uczą się komunikacji i działania bez przemocy i rywalizacji, a także pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Listę szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą Caritas można znaleźć TUTAJ