Powrót do wszystkich

Zbiórka na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi!

Zbiórka na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi!
  Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

W nocy z 5 na 6 lutego 2023 r. doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia są w tych dwóch krajach, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Caritas niesie pomoc ofiarom kataklizmu.

Z tej racji Metropolita Krakowski, podobnie jak inni biskupi naszej ojczyzny  poleca przeprowadzenie w niedzielę 12 lutego br. zbiórki do puszek na ten cel w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej.

Środki finansowe na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi prosimy przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:
PLN Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
z dopiskiem „Trzęsienie Ziemi”

Można też wysyłać SMS charytatywny na numer Caritas Polska: 72052 o treści POMOC (koszt 2,46 zł)