Powrót do wszystkich

Nagroda Veritatis Splendor dla krakowskiej Caritas

Nagroda Veritatis Splendor dla krakowskiej Caritas
  Ogólne

Wczoraj, 6.10.2022 r., dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec odebrał nagrodę im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Samorząd Województwa Małopolskiego ustanowił w 2016 roku tę Nagrodę, aby promować postawy będące faktyczną realizacją myśli i nauczania Świętego Jana Pawła II.

Ustanowiona w 2016 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor przyznawana jest za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II – patrona województwa małopolskiego.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski ocenił, że tegoroczny wybór laureatów przez członków kapituły to „spojrzenie w kierunku Ukrainy”. – Nasz Wielki Papież w czerwcu 1979 roku w Krakowie mówił: „Trzeba pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy ludźmi i narodami całej ziemi. Trzeba szukać zbliżeń. Trzeba otwierać granice”. Jakże aktualne są to słowa w obliczu rozgrywających się wokół nas konfliktów, ludzkich tragedii i wojny u naszego wschodniego sąsiada – mówił podczas uroczystości marszałek Witold Kozłowski.

Krakowska Caritas odbiera przyznanie nagrody jako podziękowanie za miesiące intensywnej pracy na rzecz osób wypędzonych ze swoich domów przez wojnę i dedykuje wszystkim pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom i darczyńcom, którzy jej w tej wielkiej pracy pomagali i pomagają.

Powstała 29 stycznia 1990 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy, a także dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi ok. 40 ośrodków dla najbardziej potrzebujących oraz podejmuje akcje charytatywne na rzecz tych środowisk. Krakowska Caritas prowadzi również działalność edukacyjną i promuje wolontariat, pomaga ofiarom klęsk żywiołowych (np. podczas powodzi w Małopolsce) oraz wojen.

W pomoc uchodźcom z Ukrainy krakowska Caritas zaangażowała się natychmiast po wybuchu wojny, rozpoczynając dyżury, szukając miejsc noclegowych dla uchodźców i organizując zbiórki darów oraz transporty z pomocą. Po 7 miesiącach podsumowaliśmy nasze działania. Podsumowanie można znaleźć TUTAJ.