Powrót do wszystkich

Plecaki dla dzieci – uchodźców

Plecaki dla dzieci – uchodźców
  Akcje   Pomoc Ukrainie

W poniedziałek 29.08.2022 r. Krakowska Caritas w swojej siedzibie przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie przekazała 120 plecaków z wyposażeniem dla ukraińskich dzieci – uchodźców w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki były przygotowane w wersjach dla młodszych i starszych dzieci, zawierały podstawowe wyposażenie szkolne. Kolejne 200 plecaków rozdane zostało w środę 31.08.2022 r.

„To, że nauka i wychowanie są ważne, chyba wszyscy wiedzą. Życzę wam zapału, żebyście zdobywał wiedzę, żebyście wyrośli na mądrych i dobrych ludzi – mówił zebranym dyrektor ks. Tomasz Stec. – Bo mądry człowiek podejmuje mądre decyzje, a wtedy żyje się po prostu lepiej. Bo jeśli są podejmowane złe, głupie decyzje, to dochodzi do takich sytuacji, jakie mamy od 24 lutego” – podkreślił.

Planujemy przekazanie kolejnych plecaków do ośrodków, w których przebywają uchodźcy. W piątek pracownik Caritas zawiezie 80 plecaków do Kamieńca Podolskiego w Ukrainie, skąd zostaną przekazane na wschód Ukrainy. W sumie przekażemy dzieciom – uchodźcom 550 plecaków z podstawowym wyposażeniem.

Dzieci są tu najczęściej z matkami albo babciami. Wraz z plecakami dzieci i ich rodziny otrzymały życzenia dobrego roku szkolnego, pokoju i szybkiego powrotu do domu, bo – jak mówiły ich mamy, bardzo tęsknią za domami i rodzinami pozostawionymi w kraju.

Dzieci zostały zakwalifikowane do pomocy na podstawie złożonych wniosków, określających sytuację materialną rodziny.
Na początku krakowska Caritas pomagała wszystkim uchodźcom, jednak z czasem uznaliśmy, że mieli oni możliwość ustabilizowania swojej sytuacji przez kilka miesięcy pobytu w Krakowie i nie wszyscy są w trudnej sytuacji materialnej. Rozpoczęliśmy pomoc celowaną na podstawie ich sytuacji rodzinnej i materialnej.

Już w 2019 r. ze względu na pomoc w formie 300+, którą zaczęły otrzymywać dzieci w Polsce, postanowiliśmy, że zebrane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej artykuły szkolne przekażemy dzieciom zza naszej wschodniej granicy. Od tego czasu przekazywane naszej Caritas oraz kupowane przez nas przybory szkolne w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” trafiały do dzieci na Ukrainie za pośrednictwem księży i sióstr zakonnych tam pracujących. Potwierdzali oni ogromną potrzebę pomocy tamtejszym mieszkańcom. Chociaż na terenie zachodniej Ukrainy nie były prowadzone działania wojenne, to jednak mieszkańcy doświadczali biedy wywołanej ogólną sytuacją w kraju.

Przybory szkolne w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” w latach 2019 – 2021 pojechały do Halicza, Jezupola, Zaleszczyk, Sambora, Bałty koło Odessy, Lwowa i Gródka Jagiellońskiego.

Od 24 lutego 2022 r., kiedy wojna objęła całą Ukrainę i ogromna rzesza uchodźców – głównie matek z dziećmi – znalazła schronienie w Polsce. Krakowska Caritas od początku wojny intensywnie wpiera uchodźców zarówno na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jak i – poprzez transporty z pomocą humanitarną – na terenie Ukrainy.