Powrót do wszystkich

Poczta Polska promuje program „Spiżarnia Caritas”

Poczta Polska promuje program „Spiżarnia Caritas”
  Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Od 15 marca znaczek promujący program „Spiżarnia Caritas” – służący dzieleniu się z potrzebującymi i niemarnowaniu żywności – można kupić na pocztach w całej Polsce. Prezentacji znaczka dokonali dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki i zastępca dyrektora Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

– „Staliśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa, począwszy od trwonienia żywności”, mówi w encyklice „Fratelli Tutti” . W Caritas zachęcamy do podwójnej wrażliwości, na potrzebujących bliźnich i na środowisko naturalne – powiedział ks. dr Marcin Iżycki.

W ramach programu „Spiżarnia Caritas” w ubiegłym roku krakowska Caritas uratowała przed zniszczeniem 932 tony żywności krótkoterminowej, z której skorzystało ponad 19400 osób potrzebujących. Produkty spożywcze z krótkim terminem przydatności trafiały do ubogich na kilka sposobów. Żywność wydawana była w postaci paczek żywnościowych w Punkcie Socjalnym lub w parafiach poprzez Parafialne Zespoły Caritas. Innym kanałem dystrybucji było przekazywanie żywności do placówek Caritas i jadłodajni, gdzie na bieżąco wykorzystywana była do przygotowania posiłków dla podopiecznych.

W akcji „Spiżarnia Caritas” współpracujemy z 35 podmiotami: to 10 Parafialnych Zespołów Caritas, 14 placówek Caritas, pozostałe 11 to inne placówki i fundacje. Razem odbieramy żywność przed końcem terminu ważności z ponad stu sklepów. Pociąga to za sobą nie tylko dużo pracy fizycznej, ale też całą sprawozdawczość, którą trzeba wykonać. Jednak warto, bo dzięki niemu wiele ton jedzenia trafiło do potrzebujących zamiast na śmietnik.