Powrót do wszystkich

Podsumowaliśmy Podprogram 2021 POPŻ

Podsumowaliśmy Podprogram 2021 POPŻ
  Akcje   Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Caritas Archidiecezji Krakowskiej 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W związku z rozpoczęciem 24.02.2022 r. działań wojennych na terenie Ukrainy wsparciem żywnościowym oraz działaniami towarzyszącymi objęto również uchodźców z tego kraju.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły spożywcze:

– groszek z marchewką,
– szynkę drobiową,
– koncentrat pomidorowy,
– szynkę wieprzową mieloną,
– powidła śliwkowe,
– filet z makreli w oleju,
– makaron jajeczny świderki,
– cukier biały,
– mleko UHT,
– olej rzepakowy.

W ramach realizacji Podprogramu 2021:
– zaangażowanych było 79 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
– żywność odebrało 45258 osób potrzebujących;
– wydano osobom potrzebującym 955,8488 ton żywności;
– wydano osobom potrzebującym 83592 paczek żywnościowych oraz 1120 posiłków;
– przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 186 warsztatów dla 4650 osób.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestniczek i uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w program osobom: partnerom, pracownikom i wolontariuszom, dzięki którym pomoc dotarła do potrzebujących.