Powrót do wszystkich

Pomoc dodaje skrzydeł

Pomoc dodaje skrzydeł
  Akcje

Podsumowaliśmy kolejny rok programu „Skrzydła”. Dzięki pomocy sponsorów indywidualnych oraz Caritas Polska mogliśmy wspierać przez okres roku szkolnego 55 dzieci, w tym 15 dzieci niepełnosprawnych lub chorujących przewlekle. Dodatkowo w ramach programu „Dwa Talenty” pomoc otrzymało 5 dzieci wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin.

Choć polepszyła się sytuacja rodzin wielodzietnych, wzrasta liczba rodzin niepełnych. W przypadku rodzin z niepełnosprawnymi członkami ubóstwo jest niemal normalną ich sytuacją. Po pomoc zgłaszają się też rodziny, w których rodzice mają pracę, jednak z bardzo niskich pensji nie są w stanie utrzymać rodzin. Pandemia mocno dotknęła region Małopolski, gdzie wiele osób żyje z turystyki, a z powodu braku turystów stracili źródło dochodów. Wielu uczniów z uboższych rodzin miało problemy z nauką zdalną z powodu braku sprzętu elektronicznego wystarczającej jakości w domu.

W ramach programu Caritas współpracowała z Katolickim Centrum Edukacyjnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Część dzieci do programu skierowały też Parafialne Zespoły Caritas oraz placówki Caritas: Świetlice Środowiskowe – Placówki Wsparcia Dziennego i Stacje Opieki.

Do programu kierowane były dzieci z rodzin o niskich dochodach z występującymi dodatkowo problemami: chorobą lub niepełnosprawnością dziecka, rodzeństwa lub rodzica, samotnym rodzicielstwem spowodowanym śmiercią lub odejściem rodzica, problemami finansowymi (upadłość, utrata źródła utrzymania).

Dzięki programowi „Skrzydła” polepszyła się sytuacja uczniów – mieli wykupione obiady, byli zaopatrzeni w przybory szkolne i odzież, mogli lepiej przygotowywać się do nauki zarówno w szkole, jak i w domach.

Można też mówić o długofalowych efektach pomocy. Dzięki dodatkowym lekcjom, uczestnictwie w szkolnych wycieczkach, nowej odzieży i przyborom szkolnym uczniowie lepiej funkcjonowali w środowisku szkolnym, nie czuli się wyobcowani i gorsi. Rozwijając swoje umiejętności i talenty lepiej przygotowali się do przyszłych zadań.

JAK ZOSTAĆ SPONSOREM PROGRAMU SKRZYDŁA?
W ramach programu „Skrzydła” ofiarodawcy pomagają konkretnemu dziecku. Znają jego imię i ogólną sytuację rodzinną, zainteresowania i problemy. Wpłacają co miesiąc zadeklarowaną kwotę (zwykle ok. 150 PLN), przekazywaną następnie rodzicom dziecka. Caritas wymaga od rodziców rozliczenia przekazanych pieniędzy fakturami (za żywność, odzież, przybory szkolne i inne wydatki związane z dziećmi), co gwarantuje dobre wykorzystanie funduszy.

Więcej informacji o programie „Skrzydła”  znajdziesz TUTAJ.