Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio: – dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł – dla osoby w rodzinie – 1 590 zł W przypadku […]

Podprogram 2021 PLUS zakończony

30 września 2023 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zakończyła realizację Podprogramu 2021 PLUS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.   W ramach realizacji Podprogramu 2021 PLUS : – zaangażowanych było 85 Organizacji Partnerskich Lokalnych; – żywność odebrało 35554 osób potrzebujących; – wydano osobom potrzebującym 412,9282 ton żywności; – wydano osobom potrzebującym 50054 paczek żywnościowych oraz 4000 […]

Ostatnie warsztaty w tej edycji POPŻ we wrześniu!

W tym miesiącu odbędą się ostatnie w tej edycji programu POPŻ 2021 Plus. Warto skorzystać! Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego […]

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na sierpniowe warsztaty

W sierpniu odbędą się kolejne warsztaty dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe. Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej są obowiązkowym elementem programu. Chodzi o to, by nie tylko dać osobom w trudnej sytuacji materialnej określoną ilość żywności, ale by przekazać im […]

Zapraszamy na lipcowe warsztaty POPŻ

W lipcu kontynuujemy warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej z podprogramu 2012 Plus POPŻ. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego zarządzania budżetem […]

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty POPŻ

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w […]

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na warsztaty

Rozpoczynamy organizację warsztatów dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach tzw. działań towarzyszących. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców […]

Rozpoczynamy wydawanie żywności z programu POPŻ 2021 Plus

Od wtorku 23 maja rozpoczyna się wydawanie żywności z Podprogramu 2021 Plus Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Żywność wydawana będzie do 30 września 2023 r.   Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie […]

Poczta Polska promuje program „Spiżarnia Caritas”

Od 15 marca znaczek promujący program „Spiżarnia Caritas” – służący dzieleniu się z potrzebującymi i niemarnowaniu żywności – można kupić na pocztach w całej Polsce. Prezentacji znaczka dokonali dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki i zastępca dyrektora Poczty Polskiej Wiesław Włodek. – „Staliśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa, począwszy od trwonienia żywności”, mówi […]