Ostatnie warsztaty w tej edycji POPŻ we wrześniu!

W tym miesiącu odbędą się ostatnie w tej edycji programu POPŻ 2021 Plus. Warto skorzystać! Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego […]

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na sierpniowe warsztaty

W sierpniu odbędą się kolejne warsztaty dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe. Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej są obowiązkowym elementem programu. Chodzi o to, by nie tylko dać osobom w trudnej sytuacji materialnej określoną ilość żywności, ale by przekazać im […]

Zapraszamy na lipcowe warsztaty POPŻ

W lipcu kontynuujemy warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej z podprogramu 2012 Plus POPŻ. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego zarządzania budżetem […]

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty POPŻ

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w […]

Zapraszamy odbiorców żywności POPŻ na warsztaty

Rozpoczynamy organizację warsztatów dla odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach tzw. działań towarzyszących. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zdrowo i ekonomicznie prowadzić gospodarstwo domowe. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców […]

Rozpoczynamy wydawanie żywności z programu POPŻ 2021 Plus

Od wtorku 23 maja rozpoczyna się wydawanie żywności z Podprogramu 2021 Plus Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Żywność wydawana będzie do 30 września 2023 r.   Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie […]

Poczta Polska promuje program „Spiżarnia Caritas”

Od 15 marca znaczek promujący program „Spiżarnia Caritas” – służący dzieleniu się z potrzebującymi i niemarnowaniu żywności – można kupić na pocztach w całej Polsce. Prezentacji znaczka dokonali dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki i zastępca dyrektora Poczty Polskiej Wiesław Włodek. – „Staliśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa, począwszy od trwonienia żywności”, mówi […]

Podsumowaliśmy Podprogram 2021 POPŻ

Caritas Archidiecezji Krakowskiej 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w […]

Zmienia się tryb pracy Punktu Socjalnego

Od listopada zmienia się częściowo tryb pracy Punktu Socjalnego Caritas w Brzegach. Czwartki będą dniem wewnętrznym, kiedy nie będzie wydawana żywność. Osoby korzystające z pomocy są o tym informowane w Brzegach od 5 tygodni. W czwartki żywność pozyskana ze sklepów w ramach programu „Spiżarnia Caritas” nie będzie wydawana przychodzącym osobom. Pracownicy Punktu Socjalnego przygotują z […]