Powrót do wszystkich

Rozpoczynamy warsztaty dla beneficjentów programu FEPŻ

Rozpoczynamy warsztaty dla beneficjentów programu FEPŻ
  Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Od czerwca rozpoczynają się warsztaty realizowane w ramach działań towarzyszących programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. Może z nich skorzystać każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania programu.

Do tej pory uczestnicy mogli brać udział w warsztatach ekonomicznych, kulinarnych i zdrowego żywienia. W nowym programie dopuszczony jest szerszy zakres tematyczny, obejmujący doradztwo indywidualne, rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych oraz działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych (np. wolontariat).

W czerwcu odbędą się następujące warsztaty:

  1. 17.06.2024 r. godz. 16.00 GOPS Rytro:

– Gastronomia ogólna,

– Carving – dekoracje z owoców i warzyw,

– Warsztaty agroturystyczne,

– Warsztaty ekologiczne.

  1. 18.06.2024 r godz. 16.00 OPS Grybów, ul. Ogrodowa:

– Gastronomia ogólna,

– Warsztaty ekologiczne,

– Carving – dekoracje z owoców i warzyw,

– Warsztaty agroturystyczne.

 

  1. 19.06.2024 r godz. 16.00 OPS Kościelisko:

– Carving – dekoracje z owoców i warzyw,

– Warsztaty ekologiczne,

– Warsztaty agroturystyczne,

– Współczesny świat a zdrowa żywność.

 

  1. 21.06.2024 r godz. 16.00 MOPS Zakopane:

– Warsztaty ekologiczne.

– Gastronomia ogólna,

– Kuchnia dietetyczna,

– Carving – dekoracje z owoców i warzyw.

 

  1. 26.06.2024 r godz. 16.00 MOPS Zakopane:

– Warsztaty ekonomiczne,

– Gastronomia ogólna,

– Warsztaty agroturystyczne,

– Współczesny świat a zdrowa żywność.

 

  1. 28.06.2024 r godz. 16.00 MGOPS Radłów:

– Warsztaty ekonomiczne,

– Carving – dekoracje z owoców i warzyw,

– Warsztaty agroturystyczne,

– Współczesny świat a zdrowa żywność.

 

Działania towarzyszące są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską

Redystrybucja żywności na terenie Gminy Miejskiej Kraków: zadanie realizowane prze wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/