Powrót do wszystkich

Studyjna wizyta w Hildesheim

Studyjna wizyta w Hildesheim
  Ogólne

Studyjna wizyta w Hildesheim
Pracownicy Caritas Archidiecezji Krakowskiej wzięli udział w wizycie studyjnej w Hildesheim w Niemczech w ramach międzynarodowego projektu pn. „Sieć Godeharda: zwalczanie ubóstwa poprzez edukację”, program Erasmus +.

Uczestnicy projektu zapoznali się sytuacją dotyczącą poziomu ubóstwa w Niemczech i Dolnej Saksonii (prelegent Klaus-Dieter Gleitze – Dyrektor Zarządzający Krajowej Konferencji Ubóstwa LAK Dolna Saksonia) oraz o nowym zjawisku, jakim jest ubóstwo energetyczne (Antje Braun – specjalistka ds. porad z zakresu prawa socjalnego Caritas Diecezji Hildesheim). Pani Izolda Kaczmarczyk z Caritas Peine przedstawiła dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania powyższym zjawiskom poprzez doradztwo osobom najuboższym w zakresie kontroli zużycia energii i oszczędzania pieniędzy.

Odwiedziliśmy działającą przy kościele bezpłatną jadłodajnię Sozialer Mittagstisch Guter Hirt (Społeczny stół „Dobry pasterz”) wraz z punktem wydawania podstawowych produktów, w tym żywnościowych. Punkt od ponad trzech dekad prowadzi diakon Andreas Handzik. Doświadczeniami w pracy z rodzinami uchodźców, w tym z Ukrainy, podzieliła się Marietta Tebbenjohanns, kierownik der FLUX-Initiative w Hildesheim. O pracy z młodzieżą w zakresie organizacji schronienia i doradztwa opowiadała Nina Marquardt z CJS – Caritas Jugendwohnbegleitung. S. Birgit Stollhoff oraz Nils Lüking z duszpasterstwa młodzieżowego Centrum Tabor w Hanowerze przybliżyli formy edukacji i wsparcia młodzieży.

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z ofertą schronienia, edukacji i wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Heimstatt Röderhof. Wspaniale o pracy i zaangażowaniu zespołu edukacyjno – terapeutycznego opowiadał pan kierownik Heinz Brümmer, od 31 lat związany z tym miejscem. Grupa miała okazję zwiedzić szkołę pw. św. Franciszka (oprowadzał kierownik szkoły Martin Hartje) oraz centrum dziennej opieki dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Partnerami w projekcie oprócz Caritas z Hildesheim i Krakowa są organizacje Caritas z Linz i Pragi. Projekt potrwa do 2024 roku i przewiduje wyjazdy studyjne do poszczególnych miast oraz pracę nad rozwiązaniami w zakresie rozwoju edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa.

Dziękujemy organizatorom Agnieszce Krawczyk – Balon i Martinowi Weimannowi z Caritasverband Hildesheim, pani tłumaczce Danucie Kowalskiej–Jaschek, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie programu oraz uczestnikom za pełen wrażeń, owocny pobyt.