Powrót do wszystkich

Świąteczne spotkanie integracyjne dla osób z Ukrainy

Świąteczne spotkanie integracyjne dla osób z Ukrainy
  Ogólne

Od 16 do 17 grudnia w ośrodku Caritas w Zakrzowie odbyło się spotkanie integracyjne dla osób z Ukrainy. Wydarzenie zorganizowało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, działające przy Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W spotkaniu, które miało na celu wzajemną integrację i wymianę doświadczeń kulturowych, wzięło udział ponad 50 osób z Ukrainy oraz 15 osób z Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi. – Panie z  Koła Gospodyń uczyły wykonywać tradycyjne ozdoby świąteczne. Dzieci ubierały choinkę, a dorośli nakrywali stół wigilijny. Były tradycyjne potrawy, śpiew kolęd i opowieści o polskich tradycjach i zwyczajach świątecznych – wylicza ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor ośrodka Caritas w Zakrzowie. – Cały wieczór upłynął w przyjaznej świątecznej atmosferze. Następnego dnia odbyły się warsztaty z dekoracji pierników i wspólny obiad – dodaje.

Krakowskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom powstało przy biurze Caritas Archidiecezji Krakowskiej, przejmując pomoc świadczoną od wybuchu wojny przez biuro Caritas. Na początku oddelegowano do jego tworzenia jednego pracownika biura i zatrudniono drugiego, pochodzącego z Ukrainy, mówiącego biegle po ukraińsku, rosyjsku i polsku. Zajmuje się udzielaniem bieżącej pomocy, koordynacją transportów z pomocą humanitarną, organizacją kursów językowych, pomocy psychologicznej i spotkań integracyjnych.

Ośrodek Caritas w Zakrzowie położony wśród lasów, obok Kalwarii Zebrzydowskiej może przyjąć grupy do 160 osób na rekolekcje, zielone szkoły, dni skupienia, imprezy integracyjne, kolonie. Początki ośrodka w Zakrzowie sięgają lat 20. ubiegłego stulecia. Po II wojnie światowej, aż do lat dziewięćdziesiątych, w Zakrzowie organizowano kolonie dla dzieci żołnierzy i pracowników wojskowych. Potem pustym i niszczejącym obiektem zainteresowała się Caritas Archidiecezji Krakowskiej, szukająca miejsca na organizowane przez siebie co roku wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. 28 czerwca 2003 roku wyremontowany ośrodek poświęcił  kard. Franciszek Macharski. W Zakrzowie znajduje się ołtarz, który podczas ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny stał na Błoniach krakowskich, a następnie odprawiali przy nim Msze Święte podczas swoich pobytów w Krakowie papieże Benedykt XVI i Franciszek.