Powrót do wszystkich

W Rzozowie powstało Szkolne Koło Caritas

W Rzozowie powstało Szkolne Koło Caritas
  Wolontariat

W Szkole Podstawowej w Rzozowie 20 października zostało powołane Szkolne Koło Caritas. Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do tego wydarzenia.

Kandydaci pragnący zostać wolontariuszami przygotowali Dzień Papieski, na który została zaproszona Koordynatorka Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej s. Lidia Lupa, Asystent Kościelny ks. Jacek Hałat oraz cała społeczność szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem „Róża”, które miało przybliżyć główny sens wolontariatu zawarty w słowach św. Jana Pawła II: „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”. Po zaśpiewaniu „Barki”, Dyrektor szkoły Anastazja Koczur otrzymała z rąk s. Lidii Lupy Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas w Rzozowie, a pierwsi kandydaci otrzymali legitymacje wolontariusza. Trzydziestu pięciu nowych wolontariuszy jest gotowych, aby nieść miłość przez swoje czyny, słowa i modlitwę.

W szkołach Archidiecezji Krakowskiej działa 95 Szkolnych Kół Caritas, skupiających około 1140 wolontariuszy. Celem SKC jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłosierdzia, dostrzeganie wokół siebie problemów i podejmowania inicjatyw mających na celu ich rozwiązanie. Członkowie Szkolnych Kół Caritas pomagają poprzez odwiedziny u chorych i niepełnosprawnych kolegów, pomoc w nauce, odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych, pomoc w akcjach Caritas, szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.