Powrót do wszystkich

Wakacyjna Akcja Caritas 2024

Wakacyjna Akcja Caritas 2024
  Ogólne   Wakacje

Wypoczynek w górach i nad morzem, nawiązywanie nowych znajomości, poszerzanie wiedzy i zdobywanie bagażu pozytywnych doświadczeń – wszystko to umożliwia uczestnikom rozpoczęta Wakacyjna Akcja Caritas. W tym roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje 5 turnusów kolonii dla ponad 150 dzieci w Karwii nad Bałtykiem, w Myczkowcach w Bieszczadach oraz we Włoszech i na Chorwacji. W turnusach biorą udział dzieci korzystające na co dzień z placówek opiekuńczo-wychowawczych Caritas, z różnego rodzaju pomocy materialnej, dzieci-uchodźcy z Ukrainy oraz po prostu osoby, które chcą wyjechać na turnus organizowany przez Caritas.

Trudna sytuacja materialna rodziny nierzadko uniemożliwia rodzicom bądź opiekunom zapewnienie zorganizowanego wypoczynku dzieci podczas wakacji. Młodzi ludzie spędzają często większą część dnia bez nadzoru rodziców, przejmując wzorce środowiska rówieśniczego, stają się podatni na destrukcyjne wpływy najbliższego otoczenia przejmując aspołeczne wzory zachowania.

Aktywny wypoczynek oraz prowadzone zajęcia wpływając pozytywnie na rozwój psychofizyczny stwarzają warunki do rozwoju zainteresowań i umożliwiają dzieciom integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Wspólny wyjazd, uczestnictwo w zabawach, konkursach, wspólne przygody umożliwiają nawiązanie nowych przyjaźni, wpływając inspirująco i twórczo na siebie nawzajem. Realizując potrzebę rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wsparcia i wzmocnienia motywacji do aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci uzyskują możliwość odkrywania własnego potencjału i kreatywności.

Dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych niezbędnym staje się promowanie wychowania do wartości społecznych i kulturowych, które zainspirują uczestników do kierowania się nimi w życiu codziennym. Niebagatelny na tym tle będzie pokazywanie dzieciom wartości, jakie niesie pomaganie innym poprzez włączenie się w działania wolontaryjne. Ważnym elementem jest edukacja w zakresie historii i kultury regionu, w którym przebywają na wypoczynku letnim. Wycieczki do miejsc historycznych w rejonie wypoczynku, konkursy wiedzy historycznej oraz wiedzy o wybitnych Polakach wzmacniają ów przekaz.

Wypoczynek organizują też samodzielnie placówki prowadzone przez krakowską Caritas. Placówka Wsparcia Dziennego – świetlica św. Kingi w Wieliczce rozpoczęła już tegoroczną kolonię w Bieszczadach. Od pierwszego dnia ich czas jest pełen atrakcji. „Dzisiaj zobaczyliśmy cerkiew w Smolniku, Muzeum Przyrodnicze Muczne, zagrodę pokazową żubrów, stanowisko edukacyjne – wypalanie węgla drzewnego” – podsumowują jeden z pierwszych dni kolonii.

Także placówki dla osób z niepełnosprawnością planują wakacyjne atrakcje dla swoich podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy, działający przy ul. Pasteura w Krakowie zorganizował już wakacyjny wyjazd nad morze.

 

2 turnusy kolonii w Karwii dofinansowane są przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.