Powrót do wszystkich

Zapraszamy na Pielgrzymkę Parafialnych Zespołów Caritas

Zapraszamy na Pielgrzymkę Parafialnych Zespołów Caritas
  Ogólne

„Chodź i zobacz” – słowa z Ewangelii według Świętego Jana stały się hasłem tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki Parafialnych Zespołów Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r. Po trudnym czasie pandemii oraz związanymi z nią ograniczeniami w organizowaniu spotkań pragniemy z wielkim ewangelicznym entuzjazmem powrócić do wspólnego pielgrzymowania wierzymy i mamy nadzieję, że pielgrzymka pozwoli nam na nowo doświadczyć Kościoła, w którym żyje Bóg posyłający nas ze swoim miłosierdziem do osób potrzebujących – pisze ksiądz Tomasz Roda, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Niech 17 czerwca liturgiczne wspomnienie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego będzie okazją do zaproszenia wszystkich członków i wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas którzy w obliczu Jezusa Miłosiernego odkryją radość bycia dobrym dla innych jak chleb. Szczególnym momentem pielgrzymki będzie na zakończenie Mszy Świętej uroczyste posłanie pielgrzymów, aby nieśli Boże miłosierdzie do swojej diecezji i parafii.

Przedstawiciele diecezjalnej Caritas otrzymają symboliczną świecę wraz z tekstem modlitwy, który zabiorą do swojej diecezji aby w dogodnym dla siebie czasie zorganizować nabożeństwo dziękczynne za charyzmat pomagania potrzebującym z prośbą o nowe powołania do wspólnoty parafialnych zespołów Caritas. Ufamy, że będzie to piękny czas umacniania wiary i dzielenia się świadectwem miłości pośród ludzi tworzących parafialne zespoły Caritas w naszej ojczyźnie.

 

Program pielgrzymki:

9:30 – Rejestracja grup i osób indywidualnych uczestniczących w pielgrzymce.

10:00 – Powitanie i zawiązanie wspólnoty z diakonią muzyczną TO I JA oraz świadectwo siostry albertynki Teresy Pawlak.

11:00 – Konferencja Oblicze Miłosierdzia o. Michał Legan OSPPE, kierownik Redakcji Programów Katolickich w TVP.

12:00 Eucharystia wraz z uroczystym posłaniem niesienia Bożego Miłosierdzia

13:30 przerwa na posiłek

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa zawierzenia.

Po koronce do Bożego Miłosierdzia istnieje możliwość nawiedzenia grobu św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztoru oraz zwiedzenia Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zachęcamy do wzięcia różnego rodzaju flag, znaków i koszulek identyfikujących diecezjalne i parafialne Caritas.

 

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia i zapisy udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce Parafialnych Zespołów Caritas prosimy wysyłać na adres mailowy: wolontariat@krakowcaritas.pl najpóźniej do środy 7 czerwca br.  Zgłoszenie powinno zawierać: liczbę osób oraz nazwę i adres parafii.

Punkt rejestracyjny będzie przy bazylice naprzeciw wejścia do kaplicy adoracji. Dla każdego jest przewidziany pakiet pielgrzymkowy.

Parking dla samochodów osobowych i autokarów przy Sanktuarium Jana Pawła II ul. Motarskiego przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia około 500 m.

Podczas pielgrzymki będzie zorganizowana kuchnia polowa wraz z punktem kawowym. Przy sanktuarium działają również kawiarnie, restauracja przy Domu Pielgrzyma i domu świętej Faustyny. Kapłani proszeni są o zabranie ze sobą alb.

 

Do zobaczenia!