Powrót do wszystkich

Spotkanie Andrzeja Dudy z uchodźcami z Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda odwiedził 30.03.2022 r. ośrodek Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy ul. Żywieckiej, gdzie spotkał się z uchodźcami oraz wolontariuszami i pracownikami Caritas. W ośrodku tym od początku wojny niesiona jest pomoc Ukraińcom. Najpierw zorganizowany tam został punt przyjmowania darów, potem przygotowano miejsca dla 60 osób – głównie matek z dziećmi.

– To jest ogromna wartość. To dobro, które jest świadczone, to wyczulenia na drugiego człowieka, to wspieranie na co dzień tych, którzy bardzo często uciekli z Ukrainy, ratując swoje życie, uciekli przed wojną i nie mają nic, a tutaj otrzymują pomoc i wsparcie. To jest ogromna wartość i za to jestem ogromnie wdzięczny – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w punkcie Caritas Archidiecezji Krakowskiej, gdzie spotkał się z uchodźcami oraz wolontariuszami.

W placówce przy ul. Żywieckiej 16 w Krakowie gości obecnie pięćdziesiąt dziewięć osób z Ukrainy. Są to głównie mamy z dziećmi, ale także osoby starsze. To właśnie oni oraz przedstawiciele pracowników i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Krakowskiej wzięli udział w spotkaniu z prezydentem, Andrzejem Dudą. Miało ono charakter prywatny.

Było to bardzo wzruszające spotkanie – podkreśla dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Tomasz Stec. W tym budynku był wcześniej Dom Matki i Dziecka, a teraz staramy się tu stworzyć dom dla naszych przyjaciół z zagranicy, pokrzywdzonych przez wojnę. Wielu z mieszkańców domu miało łzy w oczach, opowiadając o swoich przeżyciach i udzielonej im pomocy. Jeden z panów wstał i kłaniając się mówił: tutaj faktycznie czujemy się jak w domu, a Dominik [pracownik Caritas, który opiekuje się uchodźcami] jest dla nas jak św. Mikołaj, który stara się dzieciom spełnić wszystkie marzenia.

Na spotkaniu przedstawiciele Caritas Archidiecezji Krakowskiej przedstawili wyniki swojej miesięcznej pracy i to, w jaki sposób wciąż niosą pomoc Ukraińcom, którzy przybywają do naszego kraju. – Pan Prezydent mógł usłyszeć bardzo dużo o działalności Caritas, ale też w ogóle o całej diecezji krakowskiej. Myślę, że szczególnie mocnym potwierdzeniem były wypowiedzi uchodźców, którzy przebywają w placówce i ze wzruszeniem dziękowali nam za pomoc, którą świadczymy dla nich i dla ich braci – relacjonował Krzysztof Kania, kierownik Punktu Socjalnego Caritas w Brzegach.

Andrzej Duda dziękował za wsparcie, które daje Caritas i zapewnił uchodźców przebywających przy ul. Żywieckiej o pełnym wsparciu Polski i pozostałych krajów wspólnoty międzynarodowej. – Podkreślił, że najważniejsze teraz jest to, żeby konflikt się zakończył – tłumaczyła Monika Buzała, koordynatorka ds. pomocy uchodźcom.

 

By zapewnić schronienie uchodźcom, pracownicy krakowskiej Caritas rozpoczęli codzienne dyżury od piątku 25 lutego, organizując bazę noclegów i wolontariatu. Większość miejsc noclegowych w bazie zgłosiły zgromadzenia zakonne i parafie, ale znalazło się w niej też wiele prywatnych osób, które udostępniały wolne pokoje w swoich mieszkaniach i domach.

Dzięki kilkunastogodzinnym codziennym dyżurom pracowników krakowskiej Caritas i ludzkiej solidarności do dziś darmowe krótko- lub długoterminowe schronienie znalazło ponad 4700 uchodźców. Ponad 200 osób mieszka w 5 placówkach krakowskiej Caritas.