O nas

O nas

Jesteśmy katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ofiary przemocy, klęsk żywiołowych i zbrojnych konfliktów.
Prowadzimy w tym celu specjalistyczne placówki. Na naszej stronie internetowej podajemy listę naszych placówek z podziałem na kategorie pomocy:
– pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb,
– pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
– pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
– pomoc dzieciom i rodzinom,
– pomoc migrantom i uchodźcom.
Osobną kategorią są placówki edukacyjne: szkoły i przedszkola

Prowadzimy akcje i projekty, których celem jest pomoc potrzebującym oraz zebranie środków na te działania.

Promujemy też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – KRS 0000207658.

Zgodnie z obowiązkiem OPP, publikujemy nasze sprawozdania z działalności pożytku publicznego.

Jesteśmy jedną z 44, w pełni autonomicznych, organizacji diecezjalnych posługujących się tym samym logo. W Polsce działają 41 Caritas diecezjalne Kościoła Rzymskokatolickiego, 2 Caritas Eparchii Kościoła Greckokatolickiego i Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ponadto działa Caritas Polska, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski do koordynowania akcji ogólnopolskich i zagranicznych.​

Działamy na terenie Archidiecezji Krakowskiej, ale poprzez Caritas Polska bierzemy udział w ogólnopolskich i zagranicznych akcjach pomocy.
Należymy do wspólnoty Caritas, obejmującej prawie cały świat.

Zarząd
Dyrektor: ks. Mariusz Słonina
Zastępca Dyrektora: ks. Łukasz Ślusarczyk
Sekretarz: ks. Rafał Buzała