Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas

Celem Parafialnych Zespołów Caritas jest mobilizacja i animowanie wspólnoty parafialnej do działań na rzecz osób potrzebujących, zarówno w najbliższym jak i dalszym otoczeniu.

Parafialne Zespoły Caritas zrzeszają dorosłych ludzi chcących wspierać osoby potrzebujące w swoim otoczeniu, które z różnych powodów znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych oraz brać udział w akcjach Caritas na rzecz potrzebujących w swojej parafii oraz w innych częściach Polski i świata.

Formacja podejmowana w ramach PZC uczy dostrzegać problemy drugiego człowieka i pomagać w ich rozwiązywaniu. Zaplecze i opieka organizacyjna Caritas, jednej z największych ogólnoświatowych organizacji charytatywnych daje możliwość poznania dzisiejszych problemów ludzkości jak również sposobów na ich skuteczne i nowoczesne rozwiązywanie. Umożliwia również przez swój zasięg włączanie się w ogólnopolskie i zagraniczne akcje pomocowe.