Powrót do wszystkich

Warsztat Terapii Zajęciowej „Anioły na Górce”

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 29.12.2014 r. Uczęszcza do niego 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Uczestnicy WTZ są dowożeni na zajęcia z terenu powiatu wadowickiego z gmin: Brzeźnica, Spytkowice, Wadowice, Tomice i Andrychów.
WTZ jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym szansę do podjęcia pracy oraz możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja ma na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
Uczestnikiem Warsztatu może zostać dorosła osoba niepełnosprawna, posiadająca aktualne Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności, w którym zaznaczone jest, że dana osoba wymaga uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Ośrodek „Anioły na Górce” w Spytkowicach to inicjatywa Tadeusza i Eugenii Góreckich, mieszkających w USA, którzy postanowili przekazać krakowskiej Caritas swoją ojcowiznę na dom dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Wadowickim. Finansowane ze środków PFRON i Powiatu.