Powrót do wszystkich

Dom Pomocy Społecznej im. św. s. Faustyny Kowalskiej

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej powstał z dniem 1.07.2020 r. jako jednostka Caritas Archidiecezji Krakowskiej. DPS powstał na bazie funkcjonującego do dnia 30.06.2020 r. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Dom prowadzony jest na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku i jest domem stałego pobytu dla 24 osób przewlekle, somatycznie chorych i 10 osób w podeszłym wieku.

Dom mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, obejmującym piwnice, parter, piętro i poddasze. Usytuowany jest na działkach o łącznej powierzchni 1,38 ha, częściowo zagospodarowanej ogrodem z ścieżkami spacerowymi i altaną, częściowo obejmuje teren lasu.

Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Posiada zewnętrzne podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W wewnątrz znajdują się szerokie korytarze wyposażone w poręcze oraz bezprogowe wejścia do pokoi mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń, co daje możliwość bezkolizyjnego poruszania się.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Nowotarskiego.