Powrót do wszystkich

Kuchnia św. Brata Alberta

Kuchnia św. Brata Alberta prowadzona przez Caritas jest największą tego typu placówką w Krakowie. Dziennie wydawanych jest w zależności od pory roku ok. 400 – 500 gorących, kalorycznych posiłków: zupy z wkładką mięsną oraz pieczywa. Beneficjentami są osoby bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Zdecydowana większość to bezdomni oraz osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Działalność Kuchni jest szczególnie ważna w okresie jesienno – zimowym, kiedy zapewnienie osobom bezdomnym ciepłej zupy często pozwala im na przeżycie trudnego okresu. Oprócz zupy wydawane jest pieczywo, czasem krokiety lub pierogi oraz drożdżówki i pączki pozyskiwane od ofiarodawców. Posiłki wydawane są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy podopieczni korzystają z pobliskiej kuchni prowadzonej przez Braci Albertynów.

Działalność Kuchni finansowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Gminę Miejską Kraków, Arcybractwo Miłosierdzia oraz indywidualnych darczyńców.

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/

 

 

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pomoc żywnościowa osobom ubogim i bezdomnym przebywającym na terenie województwa małopolskiego w 2024 roku”, realizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.