Powrót do wszystkich

Mieszkania Chronione dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Celem placówki jest zapewnienie dachu nad głową i podstawowych warunków bytowania oraz zapewnienie pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego 15 osobom starszym i niepełnosprawnym. Mieszkańcy funkcjonują samodzielnie przy wsparciu specjalistów: pracownika socjalnego i psychologa, którzy regularnie się z nimi spotykają. Pracownik socjalny kontaktuje się z mieszkańcami codziennie, a psycholog ma regularne dyżury 2 razy w tygodniu. Mieszkańcom jest też udzielona pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami oraz w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Mieszkania chronione powstały na piętrze domu „Campus Misericordiae”, wybudowanym przez Gminę Wieliczka i wyposażonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Brzegach pod Wieliczką, jako pomnik – pamiątkę Światowych Dni Młodzieży. Obiekt podczas swojej wizyty poświęcił papież Franciszek.

 

Działalność placówki finansowana jest przez Gminę Wieliczka.