Powrót do wszystkich

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza dla ośmiorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Jej celem jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zbliżonych do warunków panujących w rodzinie naturalnej. W domu dzieci mają zapewnioną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem fizycznym, umysłowym, psychicznym, społecznym i emocjonalnym.

Uczestniczą w zajęciach domowych, zdobywają podstawowe umiejętności, czerpią wzorce do wykorzystania w przyszłym, samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Placówka prowadzona jest na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Działalność placówki finansowana jest ze środków Powiatu Myślenickiego i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

https://www.myslenicki.pl