Powrót do wszystkich

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Lubniu przeznaczona jest dla czternaściorga dzieci starszych. Placówka obejmuje całodobową opieką wychowawczą podopiecznych pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych i podejmuje działania pedagogiczne, których celem jest przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia. Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne i religijne. Potrzeby dzieci realizowane są w sposób indywidualny, po ich uprzednim określeniu w Planach Pomocy Dziecku, przygotowywanych wspólnie z dzieckiem przez bezpośrednich wychowawców oraz we współpracy z asystentami rodzin.

W ramach integracji organizowane są np. urodziny wychowanków, Święta Wielkanocne, Wigilię, Święta Bożego Narodzenia, wspólne ogniska, prace w ogrodzie, zajęcia sportowe, wycieczki.
Placówka prowadzona jest na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.
Działalność placówki finansowana jest ze środków Powiatu Myślenickiego.

https://www.myslenicki.pl