Powrót do wszystkich

Przedszkole Montessorek

Przedszkole kładzie nacisk na kształtowanie osobowości wychowanków poprzez wprowadzanie ich w świat wartości moralnych, społecznych i kulturalnych.
Koncepcja pedagogiczna przedszkola uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Zwraca uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci i jednocześnie w miarę wzrastania dziecka, potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych.
Przedszkole zapewnia każdemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Właściwe miejsce zajmuje tutaj dialog z Rodziną i środowiskiem życia dziecka. Przedszkole poprzez szereg działań przyczynia się do integracji Rodzin i lokalnej społeczności.