Powrót do wszystkich

Przedszkole

Nasze Przedszkole to zespół ludzi, którzy podejmą wszelkie możliwe starania, aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla jednej z najpiękniejszych więzi międzyludzkich, jaką jest więź rodzica z dzieckiem. Pracujemy w Przedszkolu z własnego wyboru, zamiłowania i pasji. Pracę traktujemy jako misję i zadanie, które pragniemy wykonać jak najlepiej. Jesteśmy kadrą, która ze sobą współpracuje i wzajemnie się wspiera w pełnionych obowiązkach. 

Zajęcia dodatkowe organizowane w naszym Przedszkolu mają na celu stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków dla ich wszechstronnego i holistycznego rozwoju. Szeroka oferta zajęć dodatkowych to przestrzeń dająca możliwość korygowania niedoskonałości oraz rozwijania indywidualnego potencjału dziecka.