Powrót do wszystkich

Rodzinna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Zadaniem placówki jest zapewnienie ośmiorgu dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych. Warunki pobytu i rozwoju psychofizycznego dzieci zbliżone są do warunków domu rodzinnego.

Dzieci mają zapewnioną możliwość zaspakajania potrzeb bytowych, rozwoju fizycznego, umysłowego, psychicznego i społecznego, potrzeb kulturalnych i religijnych. Poznają i stosują w praktyce zasady i normy współistnienia w rodzinie i w społeczeństwie. Wychowywane są w atmosferze poszanowania bliźniego oraz obowiązującego prawa. Wdrażane są do świadomego i odpowiedzialnego stosowania się do nałożonych na nich stosownie do wieku i możliwości obowiązków szkolnych oraz domowych. Rodzinna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza powstała w 2002 r. Ofiarodawcą budynku był prof. Bolesław Piękoś, który przekazał Caritas dom jednorodzinny w stanie surowym na pomoc dzieciom. Caritas dokończyła budowę i przystosowała budynek do nowej roli, a obecnie dba o dobry stan i wyposażenie budynku.

Ośrodek finansowany jest przez Gminę Miejską Kraków i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Placówka prowadzona jest na zlecenie MOPS Kraków.

https://krakow.pl

https://ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/