Powrót do wszystkich

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 38 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Celem ośrodka jest wyrwanie z izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwienie integracji ze środowiskiem, a także podtrzymanie i nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do codziennego życia. Prowadzona jest rehabilitacja i terapia zajęciowa. Organizowane są zabawy, wycieczki, bierzemy udział w rożnych imprezach sportowych, konkursach fotograficznych, kręcimy filmy krótkometrażowe. Działa grupa plastyczna i teatr, który rozwija inteligencję emocjonalną i komunikację niewerbalną u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niepełnosprawni aktorzy są angażowani w tworzenie scenografii i kostiumów oraz opowiadają własnym językiem, jak widzą świat i swoje w nim miejsce. Tworzą własne interpretacje muzyki, bazując na nieustannie zdobywanym warsztacie.

W okresie wakacyjnym uczestnicy ŚDS-u wyjeżdżają na kolonie, wczasy lub turnusy rehabilitacyjne. W ramach prowadzonej terapii organizowane są plenery malarskie i fotograficzne.

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym przez Gminę Miejską Kraków i finansowanym ze środków budżetu państwa.

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

https://mops.krakow.pl/