Powrót do wszystkich

Stacja Opieki Caritas

Stacja Opieki służy ludziom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym miasta i gminy Myślenice świadcząc bezpłatną opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną zarówno na miejscu w stacji jak i w środowisku (w domach podopiecznych i pacjentów).
Świadczenie bezpłatnych usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych umożliwia chorym i ich rodzinom funkcjonowanie w sytuacji choroby w miejscu zamieszkania, a osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia. Usługi te zwiększają dostęp do pielęgniarskiej opieki długoterminowej i usprawnią pomoc w zakresie rehabilitacji stacjonarnej i domowej. Zadanie to jest realizowane poprzez:
– domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami obłożnie i przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi oraz świadczenie usług pielęgniarskich według potrzeby osobom starszym i samotnym,
– ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych obejmującą zabiegi w zakresie fizjoterapii,
– działalność profilaktyczno-edukacyjną: nauka pacjenta i jego rodziny w zakresie wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ćwiczeń w warunkach domowych oraz skorzystania ze świadczeń wspierających w sytuacji choroby.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Myślenice.