Powrót do wszystkich

Stacja Opieki Caritas

Stacja mieści się w budynku Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnego w Zembrzycach. Zapewnia profesjonalne usługi rehabilitacyjne mieszkańcom gminy Zembrzyce: osobom przewlekle chorym, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Usługi świadczone są w siedzibie stacji, gdzie mieszczą się sale rehabilitacyjne. Stacja wyposażona jest kompleksowo w sprzęt niezbędny do rehabilitacji.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Zembrzyce.