Powrót do wszystkich

Stacja Opieki Caritas

Stacja Opieki Caritas im. Jana Pawła II mieści się w pomieszczeniach domu parafialnego przy kościele św. Jadwigi w Nowym Targu. Pracują w niej 2 pielęgniarki – siostry szarytki oraz troje rehabilitantów. Dzięki pracy stacji osoby schorowane i samotne mogą liczyć na fachową pomoc w siedzibie stacji i w domu.

Stacja rozpoczęła działalność w październiku 2010 r. Powstanie stacji jest wynikiem realizacji uchwały rady Nowego Targu w 2005 r., by Sługę Bożego Jana Pawła II upamiętniać nie odsłanianiem tablic czy pomników, ale działaniem na rzecz potrzebujących.

Stacja jest prowadzona przez Caritas, która zapewnia sprzęt, samochód i personel, parafia udostępnia pomieszczenie, a samorządy przekazują środki na bieżącą działalność stacji.

Bieżąca działalność stacji jest finansowana przez Gminę Miasta Nowy Targ, oraz Gminy Nowy Targ , Szaflary i Czarny Dunajec.