Powrót do wszystkich

Świetlica św. Kingi. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi” działa nieprzerwanie od 2008 r. Udzielamy wsparcia 60 podopiecznym.
Naszym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom i stymulowanie ich rozwoju. Zapewniamy dzieciom przyjazną atmosferę do nauki, zabawy i odpoczynku, ciepły posiłek i napoje. Pomagamy im pokonywać trudności szkolne i kształtować dobre relacje interpersonalne.

W ramach naszych działań na terenie placówki:
– prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, ruchowe,
– pomagamy dzieciom w odrabianiu zadań domowych,
– przygotowujemy wspólnie z wychowankami imprezy okolicznościowe (festyny, przedstawienia).

Organizujemy także wycieczki, spacery i wyjścia do kina. W okresie wakacyjnym dzieci wyjeżdżają na kolonie, a w czasie ferii zimowych korzystają z oferty zajęć proponowanych przez różne instytucie kulturalne. Chętnie angażujemy się w realizację projektów artystycznych.
Współpracujemy z rodzicami/opiekunami dzieci, szkołą, MGOPS, PCPR, korzystamy też z pomocy wolontariuszy.

Placówka finansowana jest ze środków gminy Wieliczka, powiatu wielickiego i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

https://www.wieliczka.eu
https://www.powiatwielicki.pl