Powrót do wszystkich

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zembrzycach powstał w grudniu 2004 r. Mieści się w odremontowanym przez Caritas zabytkowym dworku z początków XIX wieku. Jest placówką dziennego pobytu dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie, podejmującą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Podopieczni mają zapewniony transport, uczestnictwo w terapii zajęciowej i rehabilitację. Za pracę przy wykonywaniu różnych przedmiotów w ramach terapii uczestnicy otrzymują kieszonkowe. Jest to ważny element wspomagający terapię, który podkreśla godność osób niepełnosprawnych i podnosi ich znaczenie w rodzinach.

Uczestnicy WTZ korzystają z wielu form integracji społecznej, takich jak wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Pokonują swoje słabości biorąc udział w konkursach, zawodach, przeglądach. Uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w imprezach, organizując kiermasze czy zapraszając do placówki mieszkańców.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Sucha Beskidzka, realizowane dzięki środkom z PFRON i Powiatu.