Powrót do wszystkich

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Odrowążu Podhalańskim istnieje od 1 stycznia 2002 roku. Jest to placówka pobytu dziennego, w której odbywają się zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy pochodzą z gmin: Czarny Dunajec, Jabłonka, Raba Wyżna, Rabka, Spytkowice.
Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.
Uczestnicy WTZ korzystają z wielu form integracji społecznej, takich jak wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Pokonują swoje słabości biorąc udział w konkursach, zawodach, przeglądach. Uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w imprezach, organizując kiermasze czy zapraszając do placówki mieszkańców.
Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Nowy Targ, finansowane ze środków PFRON i Powiatu.