Regulamin płatności elektronicznych

1. Działalność statutową Caritas Archidiecezji Krakowskiej można wspierać za pomocą płatności elektronicznych kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem przelewy24.pl
2. Aby dokonać przelewu należy wpisać dowolną kwotę darowizny wybierając okienko „inna kwota” na podstronie „Darowizna na cele statutowe” lub wybrać link z podaną propozycją kwoty i jej przeznaczenia. Po kliknięciu przycisku „Zapłać on-line” lub linku z proponowaną kwotą system przekierowuje na stronę, gdzie można wybrać typ karty kredytowej lub bank, uzupełnić podstawowe dane i po kliknięciu na przycisk „Dokonaj płatności” wykonać przelew.
3. Przekazane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
4. System umożliwia taki sposób przeprowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Caritas nie mają dostępu do numerów kart płatniczych Klientów. Znane są one tylko bankowi rozliczającemu transakcje. Nie zachodzi więc konieczność przechowywania danych dotyczących kart płatniczych w bazach Caritas, ani na żadnych serwerach internetowych.
5. Prowizja firmy przelewy24.pl zawiera się w kwocie transakcji. Konto wpłacającego zostaje obciążone tylko zadeklarowaną kwotą.
6. O przeznaczeniu i rozliczeniu darowizny można uzyskać informację w Biurze Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, tel. 12/ 637 07 12, 12/ 638 07 08, e-mail: krakow@caritas.pl.
7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.