Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Caritas Archidiecezji Krakowskiej z zakresu działalności pożytku publicznego można znaleźć w Ogólnopolskiej Bazie Sprawozdań OPP: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ (proszę wpisać KRS 0000207658, a następnie kliknąć na nazwę Caritas Archidiecezji Krakowskiej)

Sprawozdania publikujemy też na naszej stronie internetowej:

Sprawozdania za 2023 r.

Sprawozdanie merytoryczne_2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_2023

Bilans_2023

Rachunek zysków i strat_2023

Informacja dodatkowa_2023

Sprawozdania za 2022 r.

Sprawozdania za 2021 r.: