Zarząd

Ks. mgr Tomasz Stec
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Tomasz Stec jest kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stanisława Dziwisza w 2007 r. Oprócz funkcji dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej pełni funkcję dyrektora Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej.

Ks. mgr lic. Łukasz Ślusarczyk
Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
dyrektor Ośrodka wczasowo-rekolekcyjnego Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie

Ks. mgr Rafał Buzała
Sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Członek Rady Kapłańskiej, dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ojciec duchowny kapłanów dekanatu Zator