Podsumowanie pomocy Ukrainie świadczonej przez krakowską Caritas w 2023 r.  

Podsumowanie pomocy Ukrainie świadczonej przez krakowską Caritas w 2023 r.  

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy Caritas Archidiecezji Krakowskiej nieprzerwanie wspiera pokrzywdzonych przez okrutną wojnę obywateli Ukrainy. W 2023 r. z pomocy Centrum skorzystało ok. 5000 osób.

Główne obszary wsparcia dla beneficjentów to:

 • Pomoc rzeczowa: pakiety żywnościowe i higieniczne – Początkowo wydawane wszystkim beneficjentom, ok 4000 pakietów miesięcznie, obecnie wydawane seniorom, oraz rodzinom dotkniętym niepełnosprawnościami, ok 1600 pakietów miesięcznie.
 • Kurs języka polskiego – Prowadzony w kilku lokalizacjach miasta Krakowa. Poziom podstawowy i kolejne według zdobytych już umiejętności. Każdy cykl szkoleniowy zakończony jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
 • Wsparcie edukacyjne – Pomoc kierowana jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. Ma na celu wsparcie w poznawaniu nowych zagadnień w obcym języku, oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych czy przygotowaniu do egzaminów końcowych lub maturalnych.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci – Zajęcia z psychologiem odbywają się w formie indywidualnej oraz grupowej, w zależności od potrzeb młodych beneficjentów. Główny cel spotkań to poprawa zdrowia psychicznego oraz eliminacja negatywnych zachowań.
 • Wsparcie psychologiczne dla dorosłych – Spotkania prowadzone są w formie indywidualnej oraz grupowej. Podobnie jak u dzieci, działania koncentrują się na wsparciu w poprawie zdrowia psychicznego oraz wszystkich innych aspektach z jakimi borykają się nasi beneficjenci.
 • Doradztwo zawodowe – indywidualne oraz grupowe spotkania, mające na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Podczas spotkań beneficjenci w sposób szczegółowy uczeni są podstawowych działań wspierających umiejętność szukania pracy. Ponadto szkoleni są w przygotowaniu poprawnego CV, przeprowadzeniu efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej czy odnajdywaniu aktualnych ofert pracy. Ponadto Centrum organizuje targi pracy, podczas których beneficjenci mogą znaleźć zatrudnienie lub podjąć szkolenia podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Organizacja targów pracy.
 • Wsparcie informacyjne – jednym z najistotniejszych działań Centrum jest pomoc informacyjna. Każdy z beneficjentów może uzyskać tu podstawowe informacje dotyczące:

* legalizacji pobytu w Polsce,

* gdzie uzyskać podstawowe dokumenty osobowe,

* gdzie i jak uzyskać zameldowanie,

* podjęcia edukacji dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach czy na uczelniach,

* uzyskania świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy,

* gdzie i na jakich zasadach uzyskać pomoc medyczną,

* ogólne informacje dotyczące zatrudnienia oraz rodzaju umów o pracę,

* gdzie uzyskać pomoc prawną,

* gdzie uzyskać pomoc w tłumaczeniach przysięgłych,

* jak i gdzie szukać lokali mieszkaniowych wraz z informacją o zawarciu umów najmu,

* gdzie uzyskać szkolenia zawodowe, celem przekwalifikowania się, aby podjąć zatrudnienie,

* podstawowe informacje o zakładaniu rachunków bankowych, oraz inne.

 • Zajęcia integracyjne – Centrum w bardzo szerokim zakresie oferuje swoim beneficjentom wsparcie w oparciu o organizację spotkań integracyjnych. To istotny element działania samego Centrum, którego celem jest integracja międzykulturowa. Dzięki temu wsparciu beneficjenci biorą udział w warsztatach tematycznych, zajęciach sportowych, wycieczkach krajoznawczo-poznawczych czy spotkaniach okolicznościowych. Organizujemy spotkania świąteczne, wakacyjne i zimowe wyjazdy dla dzieci, oraz wiele innych wydarzeń integrujących beneficjentów. Działanie to w sposób widoczny poprawia relacje międzyludzkie.
 • Tłumaczenia dokumentów – Zapewniamy tłumaczenia dokumentacji, która aktualnie jest niezbędna do uzyskania ważnych spraw beneficjentów takich jak np. zatrudnienie czy podjęcie nauki lub leczenia.
 • Porady prawne – Oferujemy wsparcie w tematyce porad prawnych, w zależności od potrzeb beneficjentów.
 • Ochronka dla najmłodszych – Wspieramy w opiece nad dziećmi podczas załatwienia niezbędnych spraw w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
 • Mobilne Centra Informacyjne – Celem dotarcia do większej liczby beneficjentów wykluczonych z powodu braku możliwości dotarcia do siedziby Centrum, uruchomiliśmy Mobilne Centrum Informacyjne, które dojeżdża do okolicznych miejsc miasta Krakowa, aby udzielić oczekiwanego wsparcia. Z formy tej najczęściej korzystają osoby starsze oraz dotknięte niepełnosprawnością.
 • Paczka dla Ukrainy – od stycznia 2023 r. Centrum wraz z Parafialnymi oraz Szkolnymi Kołami Caritas realizuje akcję wysyłania paczek pełnych żywności do Ukraińskich miejsc, w których trwa wojna. Do Punktu Socjalnego przekazano 1217 paczek, które przetransportowaliśmy do magazynów redystrybucyjnych Caritas Polska, skąd dalej trafiały do potrzebujących rodzin na Ukrainie. W akcję tę zaangażowały się liczne parafie, szkoły, instytucje a także osoby prywatne z naszej Archidiecezji.
 • Pomoc finansowa – Centrum pomaga najuboższym oraz dotkniętym niepełnosprawnością seniorom. Wsparcie zapewniane jest przez okres 3 miesięcy doładowaniem środków finansowych.
 • Transporty humanitarne – Bilans pomocy humanitarnej w postaci transportów wysyłanych w głąb Ukrainy w 2023 r. to ok. 94 tony. W transportach tych przekazano głównie żywność, odzież, koce, śpiwory, leki, środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, środki higieniczne, kosmetyczne, środki czystości, sprzęt medyczny, łóżka, materace, sprzęt AGD, art. sanitarne, meble, 5 agregatów prądotwórczych. Dary te były pozyskane głównie ze środków Caritas ale też od darczyńców – firm, instytucji oraz osób indywidualnych.
 • Pomoc w Punkcie Socjalnym: świadczona była pomoc uchodźcom, mieszkającym w naszym kraju, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Łącznie w minionym roku wydano w naszym Punkcie 5890 pakietów żywnościowych dla 1450 osób, które odbierały pomoc cyklicznie raz w miesiącu, od stycznia do marca i od maja do grudnia. 208 osób skorzystało również z pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.
 • Mieszkanie – w 2023 r. w placówkach krakowskiej Caritas mieszkały 132 osoby, a w klasztorach współpracujących z Caritas 130 osób.

 

Podmioty z którymi współpracuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • Urzędy Powiatowe i Gminne
 • Urzędy Celne
 • Miasto Kraków
 • Dworzec Główny w Krakowie MDA
 • Polski Holding Hotelowy
 • Port Lotniczy Balice
 • World Central Kitchen i wiele innych.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej niezmiennie wspiera obywateli Ukrainy znajdujących się na terenie Polski, głównie miasta Krakowa, ale też tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. Sukcesywnie wysyłamy transporty humanitarne w miejsca najbardziej dotknięte wojną. Wsparcie to mierzone jest w setkach ton darów, które dotarły do osób dotkliwie skrzywdzonych dramatyczną wojną. Dzięki ogromnemu wsparciu darczyńców oraz ludziom dobrej woli do Ukrainy wysłaliśmy m.in.: agregaty prądotwórcze, artykuły medyczne, odzież, środki higieny, śpiwory, piły spalinowe, leki, obuwie, środki czystości, apteczki i przede wszystkim tony żywności, która jest podstawowym darem dla wyczerpanych ludzi. Pomogliśmy wyposażyć nowo powstały szpital w łóżka, materace, koce i medykamenty oraz wiele innych artykułów ratujących życie. Wsparliśmy ponad 120 dzieci przekazując tornistry wraz z wyprawką szkolną. Dzięki współpracy Domów Zakonnych i innych miejsc zapewniamy zakwaterowanie kilkuset uchodźcom. Pomoc psychologiczna i psychospołeczna została udzielona ponad 2 tysiącom beneficjentów. Z pomocą doradcy zawodowego pracę znalazło kilkadziesiąt osób. Przez blisko dwa lata wydaliśmy niemal 20 tysięcy pakietów żywnościowych dla beneficjentów mieszkających w diecezji Krakowskiej, wartość tej pomocy tylko w roku 2023 wyniosła ponad 600 tysięcy złotych.

Pomoc nieustannie trwa. Dzięki nieocenionemu wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli oraz setkom wolontariuszy nasza Caritas Archidiecezji Krakowskiej może pomagać.

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy ul. Michała Ossowskiego 5, 30-656 Kraków czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Monika Buzała

Kierownik CPMiU