Pomoc

Caritas udziela też w miarę możliwości pomocy osobom w bardzo trudnej sytuacji materialnej (pomoc w leczeniu i rehabilitacji, pomoc w razie klęsk żywiołowych, np. pożarów, powodzi, pomoc w opłaceniu mieszkania i rachunków, zakupie leków, opału na zimę, zakupie koniecznego sprzętu AGD, opłacenie obiadów dla dzieci itp.).

Prośbę o pomoc wraz z dokumentami wyjaśniającymi sytuację osoby składającej prośbę i podbitą przez proboszcza parafii w celu potwierdzenia prosimy przesyłać na adres:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. M. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
lub składać w sekretariacie pod tym adresem na I piętrze. Tam też można się umówić na rozmowę indywidualną w sprawie pomocy.

Do prośby prosimy dołączyć podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Tu można ściągnąć formularz: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.