Powrót do wszystkich

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Małopolski Tele-Anioł 2.0

Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 10 kwietnia 2024 rozpoczęła realizację projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”. Projekt pomoże osobom starszym, niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. To druga edycja projektu, którego głównym celem jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), a przez to umożliwienie im jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku i miejscu zamieszkania.

Małopolski Tele-Anioł 2.0.” to projekt o znaczeniu strategicznym nr FEMP.06.23-IP.01-0314/24 złożony przez Województwo Małopolskie – Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt powstał w odpowiedzi na nabór nr FEMP.06.23-IP.01-009/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEMP.06.23 Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego.

Małopolski Tele-Anioł 2.0 realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego dzięki unijnemu dofinansowaniu przyznanemu  z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Rekrutacja prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram cykli rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu www.malopolska.pl/teleaniol.

Całkowita wartość umowy to blisko 148 mln zł, z czego Fundusze Europejskie to ponad 132 mln zł oraz środki z Budżetu Państwa prawie 15,6 mln zł. Na realizację programu przez krakowską Caritas przeznaczone zostanie 50 905 680,02 zł.

Okres realizacji projektu: 23.02.2024 r. – 30.06.2029 r.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako jeden z czterech partnerów odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań:

  • kwalifikacja materialna i życiowa,
  • usługi opiekuńcze i sąsiedzkie w miejscu zamieszkania,
  • opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania

na obszarze Miasta Kraków oraz powiatów: wielickiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz gorlickiego.

Liderem projektu jest Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który odpowiada za promocję i nabór do projektu.

W ramach projektu opracujemy 4100 Indywidualnych Planów Wsparcia i Opieki;  obejmiemy wsparciem 1500 osób z niepełnosprawnościami, 1250 osób usługami opiekuńczymi/ sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, 75 osób z niepełnosprawnościami uzyska usługi pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania i 75 opiekunów faktycznych/nieformalnych uzyska pomoc w ramach opieki wytchnieniowej. Dodatkowo 530 osób uzyska szkolenie z zakresu realizacji usług opiekuńczych i sąsiedzkich.

Analogiczne do zadań Caritas Archidiecezji Krakowskiej w pozostałych powiatach województwa małopolskiego działać będzie Caritas Diecezji Kieleckiej, dla której to już druga edycja projektu. Z kolei trzeci partner tj.: Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego (EIRR) z Suchej Beskidzkiej odpowiada za działania z zakresu tele-opieki dla ponad 8000 osób i telemedycyny dla 300 osób.

 

Małopolski Tele-Anioł 2.0 to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.