Powrót do wszystkich

Prezentowaliśmy twórczość osób z niepełnosprawnościami

Prezentowaliśmy twórczość osób z niepełnosprawnościami
  Akcje

Podczas Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia, która odbyła się w dniach 19 i 20 sierpnia 2023 w Krakowie-Łagiewnikach, wolontariusze i pracownicy Caritas Archidiecezji Krakowskiej prezentowali pielgrzymom naszą działalność i prace wykonane przez osoby z niepełnosprawnością w naszych placówkach. W drugim namiocie od strony wieży, przed wejściem do Bazyliki można było posłuchać o pracy z osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy. Było też na co popatrzeć i co zabrać do domu, bo stoisko było pełne przepięknych prac, wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami podczas terapii zajęciowej. Zebrane w ten sposób środki placówki wykorzystują na rehabilitację swoich podopiecznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się naszym stoiskiem!

Prace przekazały: Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zembrzycach, Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Filipowskiej.

Dziękujemy gorąco wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas w Tenczynie, Krakowie-Czyżynach, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom oraz Centrum Wolontariatu Caritas!

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 1995 r. tworzy i prowadzi ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie są to 3 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w sumie zapewniają 228 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Bez takich ośrodków osoby te skazane są na zamknięcie w domach. Ośrodki zapewniają fachową opiekę opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, rehabilitantów.

Celem ośrodków jest wyrwanie z izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także podtrzymanie i nabywanie umiejętności potrzebnych do codziennego życia. Funkcjonowanie ośrodków pomaga również rodzicom i opiekunom, którzy mają możliwość odpocząć lub znaleźć zatrudnienie.

Więcej o naszych placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną znajdziesz TUTAJ.