Powrót do wszystkich

Żywnościowy SOS

Żywnościowy SOS
  Ogólne

Dzięki Fundacji Biedronki  w grudniu 2023 r. braliśmy udział w programie „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. Wartość wsparcia z programu wyniosła 60 000,00 zł w formie e-Kodu na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Zakupione dzięki niej produkty: żywność i środki czystości przeznaczone zostały m.in. do paczek świątecznych i przyczyniły się do radośniejszego przeżycia Bożego Narodzenia przez naszych podopiecznych: osoby ubogie, niepełnosprawne i chorych seniorów. 

Paczki przygotowane dzięki Fundacji Biedronki, 23. przedświątecznej Zbiórce Żywności i akcji Tytka Charytatywna otrzymało 370 osób samotnych i rodzin. 101 paczek pracownicy Caritas dowieźli do domów osób starszych, chorych i obarczonych niepełnosprawnością, które nie były w stanie ich samodzielnie odebrać.   Do 163 rodzin i osób samotnych, korzystających z pomocy innych placówek Caritas, np. Stacji Opieki, paczki przygotowane przez Punkt Socjalny przekazały pomagające im placówki.  

Ponadto produkty zakupione dzięki akcji „Żywnościowy SOS” trafiły do 700 świątecznych paczek, przygotowanych dla uczestników Wigilii dla osób samotnych, ubogich i w kryzysie bezdomności, którą Caritas zorganizowała 24 grudnia w restauracji „Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva” przy ul. Świętego Wawrzyńca 12 w Krakowie. 

Gorąco dziękujemy Fundacji Biedronki za pomoc finansową, a także wszystkim darczyńcom i wolontariuszom zaangażowanym w 23. przedświąteczną Zbiórkę Żywności, akcję Tytka Charytatywna i pakowanie paczek!

 

O programie „Żywnościowy SOS”

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni oraz jednostek świadczących regularną pomoc w formie paczek żywnościowych. Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymują wsparcie finansowe w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Wartość e-Kodów zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej przez daną organizację.

Program miał być doraźnym działaniem wspierającym organizacje pomocowe w czasach wysokiej inflacji. Dotarły jednak do nas głosy, że wsparcie Fundacji Biedronki nadal jest potrzebne, dlatego zdecydowaliśmy się je przedłużyć. Dziesiątki tysięcy osób korzysta z pomocy żywnościowej dostarczanej przez organizacje pozarządowe, a nasze wsparcie pozwoli zabezpieczyć znaczące ilości żywności na ten cel – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Wyniki ankiety

Ankieta przeprowadzona wśród uczestników pierwszej edycji „Żywnościowy SOS” pokazała, że 2/3 z 80 biorących udział w programie organizacji wykorzystało otrzymane od Fundacji Biedronki fundusze na poprawę jakości i wartości odżywczej posiłków, a 26% z nich zwiększyło liczbę wydawanych dań. Program pozwolił w skali całego kraju na przygotowanie 887 919 posiłków i 41 291 paczek z żywnością. Ogółem z pomocy skorzystało ponad 74 000 beneficjentów.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na listopad 2023).