Powrót do wszystkich

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty POPŻ

Zapraszamy na czerwcowe warsztaty POPŻ
  Ogólne   Pomoc żywnościowa - Punkt Socjalny

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.

Warsztaty przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Planowane warsztaty w czerwcu:

02.06.2023 OPS Łabowa, 33-336 Łabowa 37: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia od godz. 16.00 – 20.30.

06.06.2023 GOPS Gręboszów, 33-260 Gręboszów 137: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności od godz. 9.30 – 14.00.

12.06.2023 GOPS Gromnik, ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia.

14.06.2023 OPS Stary Sącz, ul. 11 Listopada, 33-340 Stary Sącz: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności od godz. 16.00 – 20.30.

16.06.2023 GOPS Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia od godz. 16 – 20.30.

20.06.2023 OPS Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności od godz. 16 – 20.30.

22.06.2023 OPS Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i zdrowego żywienia od godz. 16 – 20.30.

26.06.2023 OPS Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko: warsztaty ekonomiczne, kulinarne i niemarnowania żywności od godz. 16 20.30.

 

Warsztaty mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.