Powrót do wszystkich

Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie kończy działalność

Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie kończy działalność
  Ogólne

Z wielkim smutkiem pragniemy powiadomić, że z dniem 31.10.2023 r. kończy działalność Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie przy ulicy Źródlanej. Powodem zamknięcia placówki jest zakończenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, powierzonego Caritas do realizacji przez Gminę Miejską Kraków. Dotychczasowi pensjonariusze nie zostaną bez opieki. Wszystkim mieszkańcom Domu zaproponowano skierowania do innych placówek pomocy społecznej.

Rodzinny Dom Pomocy Caritas powstał w 2009 r. jako pierwsza tego typu placówka w Krakowie. Jego celem było udzielenie wsparcia 8 osobom starszym, które nie mogły już samodzielnie mieszkać i potrzebowały opieki w sprawach życia codziennego, ale jeszcze nie wymagały intensywnej opieki, która jest organizowana w dużych domach pomocy. Mieszkańcom całodobową opiekę zapewniała rodzina prowadząca placówkę.

Dom został wybudowany na potrzeby osób starszych przez Caritas w całości z darowizn. Placówka powstała na działce ofiarowanej przez p. Marię Gądek – również starszą, samotną osobę.

Gorąco dziękujemy pracownikom Rodzinnego Domu Pomocy, którzy przez wiele lat z ogromnym poświęceniem starali się zapewnić dom swoim podopiecznym.

Dołożymy wszelkich starań, aby po koniecznych remontach dom mógł w dalszym ciągu służyć potrzebującym pomocy starszym osobom.