Powrót do wszystkich

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Rozpoczynające się w pierwszą niedzielę Adwentu Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to największa ogólnopolska akcja Caritas. Dzięki niej na polskich stołach co roku płoną dziesiątki tysięcy świec z logo Caritas, a hojność ludzi wielkich serc pozwala na pomoc dla tysięcy dzieci z ubogich rodzin. Biorą w niej udział prawie wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej.

Płomień wigilijnej świecy jest czytelnym znakiem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa w Polsce i na świecie. Ofiary za świece przeznaczone zostają na organizację wakacji dla ubogich dzieci, pomoc najuboższym rodzinom w parafiach, dożywianie dzieci oraz dofinansowanie placówek służących dzieciom, prowadzonych przez krakowską Caritas. Tradycyjnie 10 groszy z ofiary za każdą świecę przeznaczane jest na projekty pomocy dzieciom z zagranicy, prowadzone przez Caritas Polska, najczęściej związane z dożywianiem dzieci.

Od jubileuszowego 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma charakter ekumeniczny. Akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

 

Historia

Pomysł ogólnopolskiej wigilijnej akcji Caritas zrodził się w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała w Rusinowicach.   Wystąpiono z nim w 1993 roku na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych, któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, ówczesny dyrektor Caritas Polska. Początkowo akcja nosiła nazwę „Bożonarodzeniowa Świeca Caritas”, gdyż jej symbolem była świeca z napisem ,,Caritas”. Miała ona stać na wigilijnym stole przy dodatkowym nakryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga pomocy.

Na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 r. postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą ,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W promocję zaangażowały się krajowe i lokalne środki społecznego przekazu. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w trudnych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych.

Od 1996 roku 10 groszy z ofiary za każdą świecę przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata. W tym samym roku w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli się harcerze z ZHP prowadzący w Polsce akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Światło zapalane w grocie Narodzenia Pańskiego, a wraz z nim wigilijna świeca Caritas, docierała w kolejnych latach m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.