Powrót do wszystkich

DWR w Zembrzycach pomaga uchodźcom z niepełnosprawnością

DWR w Zembrzycach pomaga uchodźcom z niepełnosprawnością
  Pomoc Ukrainie

Caritas Archidiecezji Krakowskiej bierze udział w programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” moduł III, finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym – obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Domu Wczasowo – Rehabilitacyjnym w Zembrzycach” realizowane jest w placówce Caritas w Zembrzycach, powiat suski. Zadanie ma na celu zwiększenie zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – obywatelom Ukrainy o usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne, motywowanie osób niepełnosprawnych do stałej aktywności, jak również wsparcie uczestników zadania w zakresie edukacji prozdrowotnej.

W chwili obecnej przebywające w Domu Wczasowo – Rehabilitacyjnym w Zembrzycach osoby niepełnosprawne, obywatele Ukrainy z udokumentowaną I i II grupą inwalidzką mają zapewnione profesjonalne usługi pielęgniarek i fizjoterapeutów. W ramach zadania zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do świadczenia usług w zakresie fizjoterapii w wysokim standardzie: zestaw do masażu uciskowego oraz nowy osprzęt do kinezyterapii. Pozwoliło to na poszerzenie oferty placówki w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją lub ograniczeniem narządu ruchu.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2022 r.

https://www.pfron.org.pl/